Wednesday, 11 January 2012

UBAN DAN HIKMAHNYA

rambut beruban tanda dah tua dan matang..


Ibnu Hibban membawakan hadith berikut. Dari Abu Hurairah, Rasulullah salallahu ‘alaihi wasallam bersabda:

“Janganlah mencabut uban kerana uban adalah cahaya pada hari kiamat nanti. Siapa saja yang beruban dalam Islam walaupun sehelai, maka dengan uban itu akan dicatat baginya satu kebaikan, dengan uban itu akan dihapuskan satu kesalahan, juga dengannya akan ditinggikan satu darjat.” (H.R. Ibnu Hibban dalam Sahihnya. Syaikh Syu’aib Al Arnauth mengatakan bahwa sanad hadith ini hasan)


Dari ‘Amr bin Syu’aib, dari ayahnya, dari datuknya berkata bahawa Rasulullah salallahu ‘alaihi wasallam bersabda:

“Janganlah mencabut uban. Tidaklah seorang muslim yang beruban dalam Islam walaupun sehelai, melainkan uban tersebut akan menjadi cahaya baginya pada hari kiamat nanti.” (H.R. Abu Daud dan An Nasa’i. Syaikh Al Albani dalam Al Jami’ Ash Shagir mengatakan bahawa hadith ini sahih)


Jadi apa nak risau untuk mewarna rambut kasi hitam balik...?

No comments:

Post a Comment