Saturday, 8 November 2014

7. ASHAB AL-SABT - SI KERA YANG HINA AKIBAT MUNGKIR JANJI

Assalamualaikum wbkt..

Tidak banyak maklumat tentang kaum Ashab Al-Sabt ini, tetapi yang pastinya mereka digelar Orang Orang Yang Bermaksiat Pada Hari Sabtu.

Ada yang berfahaman mereka ini sebenarnya adalah dari kalangan orang yahudi zaman Nabi Musa a.s yang fasik (mereka tahu hal agama tetapi mengabaikan perintah Allah dan Rasul). Tetapi menurut penulisan di bawah, peristiwa ini terjadi semasa Nabi Daud as..

Mama teruja jumpa penulisan dari blog yang tertera di bawah.  Mungkin sedikit sebanyak memberi kita maklumat yang diperlukan..Insya Allah..

zulkiflialbakri.blogspot.com/.../kera-yang-hina-akibat-mungkir-janji.htm...


IBN Jarir at-Tabari dalam tafsirnya, Jami' al-Bayan berkata: "Ayat ini dan ayat-ayat selepasnya menyebut apa yang Allah bilangkan dan kira kelebihan serta kurniaan terhadap Bani Israel, iaitu ketika mereka bersama orang-orang Ansar pada zaman Nabi s.a.w. Mereka disebut pada awal surah ini kerana sikap bohong dan mungkir janji nenek moyang mereka terhadap perjanjian Allah yang mereka sendiri tetapkan ikatan perjanjian tersebut."

Justeru, Allah s.w.t. telah memberi peringatan kepada mereka dengannya supaya jangan menjadi seperti nenek moyang mereka yang kekal kufur, di samping mengambil sikap menentang kenabian Muhammad s.a.w. dan mengingkarinya. Begitu juga mereka meninggalkan untuk mengikut Nabi s.a.w. apatah lagi membenarkannya dengan apa yang dibawa kepada mereka daripada Tuhannya. Justeru, layaklah nenek moyang mereka yang terdahulu dikenakan balasan dan berhak mendapat kemurkaan Allah.

Syed Qutub dalam Fi Zilal al-Quran berkata: ''Sekali lagi al-Quran menghadap mereka dengan menyebut gejala-gejala mungkir janji, kejatuhan akhlak, kecuaian dan kelemahan mereka mematuhi perjanjian Allah dan melaksanakan tugas-tugasnya, juga kelemahan mereka menghadapi godaan nafsu dan tarikan mendapat faedah jangka pendek.''

DAN SESUNGGUHNYA KAMU TELAH MENGETAHUI (BAGAIMANA BURUKNYA AKIBAT) ORANG- ORANG DI ANTARA KAMU YANG MELANGGAR (LARANGAN) PADA HARI SABTU, LALU KAMI BERFIRMAN KEPADA MEREKA: "JADILAH KAMU KERA YANG HINA."


MAKA KAMI JADIKAN YANG DEMIKIAN ITU SEBAGAI SUATU HUKUMAN PENCEGAH BAGI ORANG- ORANG YANG ADA PADA MASA ITU DAN ORANG-ORANG YANG DATANG KEMUDIAN, DAN SUATU PENGAJARAN BAGI ORANG- ORANG YANG (HENDAK)


BERTAQWA. (AL-BAQARAH AYAT 65 DAN 66).

Firman Allah Taala: Dan sesungguhnya kamu telah mengetahui (bagaimana buruknya akibat) orang-orang di antara kamu yang melanggar (larangan) pada hari Sabtu'. 

Ibn al-Jauzi berkata: ''Sabtu merupakan hari yang makruf.'' Inilah yang dikatakan oleh Ibn al-Anbari. Dan makna Sabtu mengikut bahasa Arab ialah putus. Dan dinamakan Sabtu itu Sabtu kerana Allah Azza Wajalla memulakan makhluk padanya dan memutuskan padanya sebahagian kejadian bumi. Atau kerana Allah memerintahkan Bani Israel supaya meninggalkan pekerjaan dan berhenti pada hari Sabtu semata-mata untuk beribadat.

Sebahagian mereka pula berkata: ''Dinamakan Sabtu kerana Allah perintahkan mereka supaya beristirehat padanya daripada amalan. Ini adalah pendapat yang salah kerana tidak dikenali dalam bahasa Arab, Sabtu dengan makna rehat.''

Tentang pelanggaran mereka pada hari Sabtu terdapat dua pendapat:

1. Bahawa mereka menangkap ikan pada hari Sabtu. Inilah yang dikatakan oleh al-Hasan dan Muqatil.

2. Bahawa mereka memasang pukat pada hari Sabtu, sedangkan mengambilnya pada hari Ahad. Di antaranya seperti menggali lubang sehingga menjadikan air masuk. Apabila hari Sabtu dibuka lubang, kemudian selepas itu diambil atau dipungutnya pada hari Ahad. Inilah pendapat as-Suddi.

Iaitu kamu mengetahui apa yang telah Kami lakukan terhadap golongan yang menderhakai arahan Kami sehingga sanggup menangkap ikan pada hari Sabtu yang telah Kami larang daripada demikian itu, 'lalu Kami berfirman kepada mereka: "Jadilah kamu kera yang hina." Iaitu Kami tukarkan mereka seperti kera selepas mereka sebagai manusia beserta kehinaan.

Ibn Jarir at-Tabari menaqalkan daripada as-Suddi: "Mereka ialah penduduk negeri Ailah, iaitu perkampungan yang menghadap ke laut yang berkerja sebagai nelayan. Ikan-ikan pada hari Sabtu banyak muncul di permukaan air, sedangkan Allah mengharamkan kepada orang Yahudi untuk berkerja pada hari Sabtu sekalipun sebagai nelayan. Di antara ujian Allah tersebut ialah ikan-ikan yang begitu jinak, bermain begitu banyak sekali di permukaan air. Sedangkan pada hari yang lain, seperti hari Ahad, ikan berada di dasar laut dan tidak muncul kecuali pada hari Sabtu sahaja. Akhirnya mereka membuat helah yang menyebabkan mereka layak dikenakan bala oleh Allah.

Uthman bin Ata' meriwayatkan daripada ayahnya, katanya: ''Diseru mereka yang melampau pada hari Sabtu dengan tiga suara: Diseru: Hai ahli kampung atau negeri, lantas terjaga satu golongan. Kemudian diseru: Hai ahli kampung atau negeri, lantas terjaga atau sedar satu golongan yang lebih ramai daripada yang pertama. Kemudian diseru: Hai ahli kampung, lantas semua lelaki, perempuan, kanak-kanak sedar.''

Kemudian Allah berfirman kepada mereka, jadilah kamu kera-kera yang hina. Orang yang melarang mereka, yang melaksanakan amar makruf nahi munkar, apabila masuk mereka berkata: Hai si fulan, tidakkah kami melarang kamu? Mereka hanya mengisyaratkan dengan kepala mereka sebagai membenarkannya.

Qatadah berkata: ''Jadilah kaum tersebut kera-kera dan mempunyai ekor selepas mereka sebagai manusia lelaki dan perempuan.'' Riwayat Qatadah pula menyebut, pemuda-pemuda bertukar menjadi kera, sedangkan orang-orang tua bertukar menjadi babi, dan tidaklah selamat pertukaran mereka kecuali hanya kepada mereka yang menegah dan melarangnya sahaja. Kata setengah ulama, jumlah mereka seramai 70 ribu orang.

Dan riwayat Mujahid berkata: ''Yang ditukar adalah hati-hati mereka, bukan badan mereka, sedangkan pendapat ini amat jauh dan menyimpang.'' Ibn Abbas berkata: ''Mereka tidak hidup di bumi kecuali tiga hari dan tidak hidup orang yang ditukar mereka di bumi lebih tiga hari, ia tidak makan, minum dan beranak.'' Muqatil menyangka bahawa mereka hidup selama tujuh hari dan mati pada hari yang kelapan. Peristiwa ini berlaku pada zaman Nabi Allah Daud a.s.

'Maka Kami jadikan apa yang berlaku itu sebagai suatu hukuman pencegah bagi orang-orang yang ada pada masa itu dan orang-orang yang datang kemudian', sebagai hukuman kepada golongan yang datang selepas mereka untuk dijadikan iktibar sekalipun mereka tidak melihatnya.

Syeikh as-Syaukani dalam tafsirnya, Fath al-Qadir berkata: "Dengan sebab mereka menceroboh kehormatan pada hari Sabtu dengan menangkap ikan, justeru Allah menukar mereka dengan rupa kera disebabkan maksiat mereka dan tidak hidup lebih dari tiga hari, mereka tidak makan, minum dan berketurunan."

Al-Mustaurid bin al-Ahnaf berkata: ''Ditanya kepada Abdullah bin Mas`ud: "Adakah kamu berpendapat kera-kera dan babi-babi daripada keturunan kera-kera dan babi-babi yang telah ditukar rupa bentuk mereka (Ashab al-Sabt)." Jawab Abdullah bin Mas`ud: "Sesungguhnya Allah tidak menukar suatu umat sehingga menjadikan mereka berketurunan tetapi kera-kera dan babi itu memang berasal daripada baka tersebut."

Penulis berpendapat kenyataan ini jelas menunjukkan bahawa teori

Darwin merupakan pembohongan, apatah lagi pada zaman moden ini dengan ujian saintifik seperti DNA menunjukkan berlaku perbezaan yang amat ketara antara manusia dengan kera.

Syed Qutub berkata: ''Mereka memang wajar menerima balasan kerana memungkiri perjanjian mereka dengan Allah, dan kerana menjatuhkan diri dari taraf manusia yang mempunyai iradat ke taraf alam haiwan yang tidak mempunyai iradat dan hidup terkongkong kepada nafsu perut sahaja.

''Mereka telah jatuh kembali ke alam haiwan apabila mereka meninggalkan ciri utama yang melayakkan manusia menjadi manusia, iaitu ciri iradat yang luhur yang berpegang teguh dengan perjanjian Allah. Tidak semestinya mereka berubah menjadi kera-kera dengan tubuh badan mereka, kerana mereka telahpun berubah menjadi kera-kera dengan jiwa dan fikiran mereka.

''Semuanya kesan-kesan perasaan dan fikiran itu menampakkan pada muka dan rupa seseorang dan ciri-ciri yang mengubah rupanya yang lahir dan memantulkan bayangannya yang mendalam.''

Peristiwa itu berlalu sebagai contoh teladan yang boleh mencegah penderhaka-penderhaka pada zaman itu dan kemudiannya, juga menjadi pengajaran berguna kepada orang-orang yang beriman setiap zaman.

'Dan suatu pengajaran bagi orang-orang yang (hendak) bertaqwa.' Dan pengajaran serta peringatan bagi hamba yang soleh yang benar-benar bertaqwa kepada Allah Taala. Al-Imam al-Qusyairi berkata, ''Mafhum atau maksud taqwa cukup banyak ditakrifkan oleh ulama. Di antaranya:

i. Thalq bin Habib: ''Taqwa ialah amalan ketaatan kepada Allah di atas cahaya Allah.''

ii. Abu Bakar ar-Rauzabari: ''Taqwa ialah menghindarkan apa yang menjauhkanmu daripada Allah.''

Al-Imam as-Samarqandi di dalam tafsirnya, Bahr al-Ulum berkata: "Iaitu larangan kepada umat Muhammad s.a.w. dan menjadi pengajaran untuk mereka supaya jangan sekali-kali menghalalkan apa yang diharamkan Allah ke atas mereka." Al-Imam an-Nasafi di dalam tafsirnya berkata: "Penukaran muka kepada kera sebagai satu pengajaran bagi sesiapa yang mengambil iktibar dengannya, sama ada yang sebelum dan selepasnya daripada umat dan kurun yang lalu kerana pertukaran mereka disebut di dalam kitab yang terdahulu. Justeru, hendaklah kamu mengambil iktibar dan pengajaran dengannya sesiapa yang menyampaikan kepada mereka daripada yang kemudian. Oleh itu, ia menjadi pengajaran bagi orang yang bertaqwa yang ditegah oleh mereka daripada melampau dan menyalahi hukum Tuhan dari kalangan orang-orang soleh atau setiap yang bertaqwa mendengarnya.''

Semoga Allah menjadikan kita dalam golongan orang-orang yang bertaqwa. Amin.


dan juga dari

http://www.hidayatullah.com/kajian/tazkiyatun-nafs/read/2014/03/19/18482/allah-kirim-negeri-yang-indah-dan-subur-berupa-banjir.html

Oleh: Shalih Hasyim
7. Ashab Al-Sabt
ADA pula segolongan orang fasik yang tinggal di Kota Eliah, Elat (Palestina). Mereka melanggar perintah Allah untuk beribadah pada hari Sabtu. Allah menguji mereka dengan memberikan ikan yang banyak pada hari Sabtu dan tidak ada ikan pada hari lainnya. Mereka meminta rasul Allah untuk mengalihkan ibadah pada hari lain, selain Sabtu. Mereka mengutamakan ikan (dunia) dari pada menyambut seruan-Nya. Mereka akhirnya dibinasakan dengan dilaknat Allah menjadi kera yang hina, sebagaimana dikutip QS Al-A’raaf: 163.
واَسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعاً وَيَوْمَ لاَ يَسْبِتُونَ لاَ تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُم بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ
“Dan Tanyakanlah kepada Bani Israil tentang negeri  yang terletak di dekat laut ketika mereka melanggar aturan pada hari Sabtu, di waktu datang kepada mereka ikan-ikan (yang berada di sekitar) mereka terapung-apung di permukaan air, dan di hari-hari yang bukan Sabtu, ikan-ikan itu tidak datang kepada mereka. Demikianlah Kami mencoba mereka disebabkan mereka berlaku fasik.” (QS: Al-A’raaf: 163).
Yaitu kota Eliah yang terletak di pantai laut merah antara kota Madyan dan bukit Thur.  Menurut aturan itu mereka tidak boleh bekerja pada hari Sabtu, karena hari Sabtu itu dikhususkan hanya untuk beribadat.No comments:

Post a Comment